ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2563

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2563

ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2564 (ครบ 1 ปี 6 เดือน)

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2564 (ครบ 1 ปี 6 เดือน)

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลพบุรี ปี 2563

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลพบุรี ปี 2563

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2563

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2563

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดลพบุรี ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดลพบุรี ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา
 • ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2563

  ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2563

 • ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

  ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2564 (ครบ 1 ปี 6 เดือน)

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2564 (ครบ 1 ปี 6 เดือน)

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลพบุรี ปี 2563

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลพบุรี ปี 2563

 • ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2563

  ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2563

 • ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดลพบุรี ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา

  ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดลพบุรี ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา

Previous
Next
..........................................................
><br _mce_bogus=


สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181