ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มาเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563

ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มาเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563

สถานการณ์ของจังหวัดลพบุรี

สถานการณ์ของจังหวัดลพบุรี

ดัชนีความก้าวหน้าของคน จังหวัดลพบุรี ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม

ดัชนีความก้าวหน้าของคน จังหวัดลพบุรี ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2562

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2562

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562
 • ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มาเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563

  ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มาเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563

 • สถานการณ์ของจังหวัดลพบุรี

  สถานการณ์ของจังหวัดลพบุรี

 • ดัชนีความก้าวหน้าของคน จังหวัดลพบุรี ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม

  ดัชนีความก้าวหน้าของคน จังหวัดลพบุรี ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม

 • ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2562

  ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2562

 • ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562

  ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562

Previous
Next


..........................................................


><br _mce_bogus=


สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181