ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2564

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2564

ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563

ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563

ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564

ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564

ผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563

ผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2563

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2563

ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563
 • ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2564

  ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2564

 • ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563

  ผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563

 • ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564

  ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2564

 • ผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563

  ผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2563

 • ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2563

  ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2563

 • ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

  ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

Previous
Next
..........................................................><br _mce_bogus=


สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181