• ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

  ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบ

 • สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี

  สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผ

 • ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2562

  ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2562

 • คนลพบุรี...ใช้จ่ายเกี่ยวกับการสื่อสาร

  คนลพบุรี...ใช้จ่ายเกี่ยวกับการสื่อสาร "เพิ่มขึ้น"

ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562


คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี

สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรีผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562


คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2562

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2562


คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

คนลพบุรี...ใช้จ่ายเกี่ยวกับการสื่อสาร "เพิ่มขึ้น"

คนลพบุรี...ใช้จ่ายเกี่ยวกับการสื่อสาร


Previous
Next
..........................................................><br _mce_bogus=
สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181