ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2562

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2562

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562

ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562

ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี

สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี
 • ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2562

  ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2562

 • ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562

  ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562

 • ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

  ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

 • ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

  ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

 • สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี

  สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี

Previous
Next


..........................................................


><br _mce_bogus=สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181