• สถานการณ์ลพบุรีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  สถานการณ์ลพบุรีด้านทรัพยากรธรรมชา

 • สถานการณ์ลพบุรีด้านสังคม

  สถานการณ์ลพบุรีด้านสังคม

 • สถานการณ์ลพบุรีด้านเศรษฐกิจ

  สถานการณ์ลพบุรีด้านเศรษฐกิจ

 • คนลพบุรี...ใช้จ่ายเกี่ยวกับการสื่อสาร

  คนลพบุรี...ใช้จ่ายเกี่ยวกับการสื่อส

 • การกำจัดขยะของครัวเรือนในจังหวัดลพบุรี

  การกำจัดขยะของครัวเรือนในจังหวัดล

 • คนลพบุรี...ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

  คนลพบุรี...ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

 • ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2562

  ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตร

Previous
Next
..........................................................><br _mce_bogus=สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181