พวกเรามาดี..ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรที่กำลังทำหน้าที่ป้องกัน “COVID-19”

พวกเรามาดี..ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรที่กำลังทำหน้าที่ป้องกัน “COVID-19”

ดัชนีความก้าวหน้าของคน จังหวัดลพบุรี ด้านการมีส่วนร่วม

ดัชนีความก้าวหน้าของคน จังหวัดลพบุรี ด้านการมีส่วนร่วม

ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

ผลสำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม) จังหวัดลพบุรี

ผลสำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม) จังหวัดลพบุรี

ผลการสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" (สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 23 - 30 เมษายน 2563)

ผลการสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการ

ผลสำรวจสวัสดิการสังคมจังหวัดลพบุรี ด้านการประกันตน

ผลสำรวจสวัสดิการสังคมจังหวัดลพบุรี ด้านการประกันตน
 • พวกเรามาดี..ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรที่กำลังทำหน้าที่ป้องกัน “COVID-19”

  พวกเรามาดี..ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรที่กำลังทำหน้าที่ป้องกัน “COVID-19”

 • ดัชนีความก้าวหน้าของคน จังหวัดลพบุรี ด้านการมีส่วนร่วม

  ดัชนีความก้าวหน้าของคน จังหวัดลพบุรี ด้านการมีส่วนร่วม

 • ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

  ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

 • ผลสำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม) จังหวัดลพบุรี

  ผลสำรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม) จังหวัดลพบุรี

 • ผลการสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการ

  ผลการสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" (สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 23 - 30 เมษายน 2563)

 • ผลสำรวจสวัสดิการสังคมจังหวัดลพบุรี ด้านการประกันตน

  ผลสำรวจสวัสดิการสังคมจังหวัดลพบุรี ด้านการประกันตน

Previous
Next
..........................................................


><br _mce_bogus=
สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181