• Infographic ผลสำรวจการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561

  Infographic ผลสำรวจการดำเนินงานตามแผนประช

 • Infographic ผลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีของคนลพบุรี พ.ศ. 2561

  Infographic ผลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีของค

 • Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2561

  Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประช

 • Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561

  Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประช

 • Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561

  Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประช

Infographic ผลสำรวจการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561

Infographic ผลสำรวจการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561

Infographic ผลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีของคนลพบุรี พ.ศ. 2561

Infographic ผลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีของคนลพบุรี พ.ศ. 2561

Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2561

Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2561

Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561

Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561

Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561

Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561
Previous
Next
...........................................................

ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี


><br _mce_bogus=สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181