เนื้อหา

จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง


สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์

ณ กศน. อำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรีสถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181