เนื้อหา

จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี


สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์

ณ อำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181