เนื้อหา

จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561)


สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี
ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์

บทบาท ภารกิจ และประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ สำมะโน ของสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี
ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลพบุรี (ผู้ว่าพบประชาชน)
22 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181