ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน

ปี 2563
มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคม

ปี 2562
มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายน
โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2562
โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2562
โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2562
โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2562
พฤษภาคม
มิถุนายนกรกฏาคมสิงหาคม

โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2562
กันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม
โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2562


สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181