ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน

                                       ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ปี 2561

 จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน จังหวัดเคลื่อนที่ (24 พ.ค. 2561)

 จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอโคกสำโรง

 

 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2561


 จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล

 จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอบ้านหมี่

 จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอเมืองลพบุรี

 
 จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ กศน.อำเภอเมือง

 จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (24 ม.ค. 2561)

 จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (22 ก.พ. 2561)

 สถิติจังหวัดลพบุรีประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดลพบุรี

 จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน (20 ธ.ค. 2560)

 จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอชัยบาดาล

 จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอท่าวุ้ง

 จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ณ อำเภอหนองม่วง

 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) 

 การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1)

 การสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1)

 การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 

 การสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ชุดข้อมูลกลาง
ชุดข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน
เศรษฐกิจ
สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์
 
 

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมัน

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้1
เมื่อวาน5
อาทิตย์นี้12
เดือนนี้139
ทั้งหมด25255

Powered by Kubik-Rubik.de