Infographic ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการสำรวจ/สำมะโน


Infographic ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี

Infographic ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2561

 Infographic ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560

Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561

 ผลสำรวจการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2559

 ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 3/2560

 ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559

 ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560

 ผลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 

 ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี 2560

 ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ พ.ศ. 2560

 สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 4 ปี 2560
 ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560

 การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมัน

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้0
เมื่อวาน7
อาทิตย์นี้31
เดือนนี้309
ทั้งหมด25668

Powered by Kubik-Rubik.de