Infographics ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการสำรวจ/สำมะโน
 ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2561

 ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561
 ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี

 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2561

 ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561

 ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560

 ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ พ.ศ. 2560

 ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560

 ผลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 

 ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี 2560
 ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560

 สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 4 ปี 2560

 ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 3 ปี 2560

 ผลสำรวจการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2559


 ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ของประชาชนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559

 การใช้พลังงานของครัวเรือนจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมัน

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้0
เมื่อวาน29
อาทิตย์นี้36
เดือนนี้113
ทั้งหมด25872

Powered by Kubik-Rubik.de