เนื้อหา

ผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181