• ผลการประเมินการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562

  ผลการประเมินการจัดงานแผ่นดินสมเด็

 • ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2561

  ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตร

 • ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2561

  ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี

 • ผลสำรวจการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561

  ผลสำรวจการดำเนินงานตามแผนประชารัฐ

 • ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีของคนลพบุรี พ.ศ. 2561

  ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีของคนลพบุรี

ผลการประเมินการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562

ผลการประเมินการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2561

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2561

ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2561

ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2561

ผลสำรวจการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561

ผลสำรวจการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561

ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีของคนลพบุรี พ.ศ. 2561

ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีของคนลพบุรี พ.ศ. 2561
Previous
Next..........................................................
><br _mce_bogus=

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181