ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา


  • ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยว "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์"

         ปี   2561  |  2562  |  2563

  • ผลสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการจัดขบวนรถไฟพิเศษเที่ยวเขื่อนป่าสักฯ
           ปี   2560/2561
............
..........


สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181