การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 1 อัตรา


รับสมัครงาน
20 เม.ย. 63   -
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ..........
..........................................................................................................................................................................


27 มี.ค. 63
   -    
ประกาศเพิ่มเติม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
     •   ดาวน์โหลด ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป....................................................................................................................................................................................


26 มี.ค. 63

   -     ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยพนักงานสถิติ              จำนวน  1  อัตรา

......................................................................................................................................................................................................................


สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181