รับสมัครงาน


รับสมัครงาน
24 ส.ค. 63   -
ประกาศบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี..........
..........................................................................................................................................................................


30 มิ.ย. 63   -
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี..........
..........................................................................................................................................................................


24 มิ.ย. 63   -
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
..........
..........................................................................................................................................................................


6 มิ.ย. 63
   -ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ..........
..........................................................................................................................................................................


20 เม.ย. 63   -
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
 ..........
..........................................................................................................................................................................


27 มี.ค. 63
   -    
ประกาศเพิ่มเติม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
     •   ดาวน์โหลด ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป....................................................................................................................................................................................


26 มี.ค. 63

   -     ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยพนักงานสถิติ              จำนวน  1  อัตรา

......................................................................................................................................................................................................................


สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181