Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2561

Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2561Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561

Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561

Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561

Infographic ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี

Infographic ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดลพบุรีInfographic ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560

Infographic ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560
 • Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2561

  Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2561

 • Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561

  Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561

 • Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561

  Infographic ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561

 • Infographic ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี

  Infographic ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี

 • Infographic ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560

  Infographic ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560

Previous
Next

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีคุณภาพ"

พันธกิจ

   1. ผลิตขัอมูลสถิติ

   2. บริการข้อมูลสถิติ

   3. ส่งเสริมและบริหารจัดการระบบสถิติ

 ประเด็นยุทธศาสตร์

   1. ผลิตและบูรณาการข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม

   2. พัฒนาระบบบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

   3. พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์

   1. ผลิตข้อมูลสถิติอย่างถูกต้องและทันเวลา

   2. บูรณาการข้อมูลสารสนเทศระดับพื้นที่

   3.ริการข้อมูลหลายช่องทาง

   4. พัฒนาความรู้แก่บุคลากรด้านสถิติ

   5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร

   ยึดหลักวิชา  พร้อมหาสิ่งใหม่  ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช.

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมัน

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้0
เมื่อวาน29
อาทิตย์นี้36
เดือนนี้113
ทั้งหมด25872

Powered by Kubik-Rubik.de