วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีคุณภาพ"

พันธกิจ

   1. ผลิตขัอมูลสถิติ

   2. บริการข้อมูลสถิติ

   3. ส่งเสริมและบริหารจัดการระบบสถิติ

 ประเด็นยุทธศาสตร์

   1. ผลิตและบูรณาการข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคม

   2. พัฒนาระบบบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

   3. พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์

   1. ผลิตข้อมูลสถิติอย่างถูกต้องและทันเวลา

   2. บูรณาการข้อมูลสารสนเทศระดับพื้นที่

   3.ริการข้อมูลหลายช่องทาง

   4. พัฒนาความรู้แก่บุคลากรด้านสถิติ

   5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร

   ยึดหลักวิชา  พร้อมหาสิ่งใหม่  ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช.

ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมัน

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้19
เมื่อวาน23
อาทิตย์นี้42
เดือนนี้960
ทั้งหมด20516

Powered by Kubik-Rubik.de