แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผลการประเมินการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 111
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2561 149
ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2561 124
ผลสำรวจการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 164
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีของคนลพบุรี พ.ศ. 2561 261
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2561 271
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 188
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 581
ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี 432
ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 602
ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2561 541
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ 2561 จังหวัดลพบุรี 455
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 3/2560 553
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 516
ผลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 524
ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี 2560 525
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ พ.ศ. 2560 507
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 4 ปี 2560 495
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 518
ผลสำรวจการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2559 508
ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการจัดขบวนรถไฟพิเศษเที่ยวเขื่อนป่าสักฯ 383

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181