แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2562 6
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในลพบุรี 2561 11
ผลการประเมินการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 172
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2561 225
ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2561 190
ผลสำรวจการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 223
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีของคนลพบุรี พ.ศ. 2561 352
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2561 358
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 260
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 661
ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี 539
ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 682
ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2561 611
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ 2561 จังหวัดลพบุรี 519
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 3/2560 619
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 591
ผลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 606
ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี 2560 603
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ พ.ศ. 2560 577
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 4 ปี 2560 574
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 576
ผลสำรวจการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2559 576
ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการจัดขบวนรถไฟพิเศษเที่ยวเขื่อนป่าสักฯ 446

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181