แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผลการประเมินการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 10
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 4) พ.ศ. 2561 33
ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2561 34
ผลสำรวจการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 58
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีของคนลพบุรี พ.ศ. 2561 126
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2561 133
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2561 79
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) พ.ศ. 2561 441
ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี 266
ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 469
ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2561 431
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ 2561 จังหวัดลพบุรี 340
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 3/2560 432
ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 403
ผลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560 414
ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี 2560 403
ผลสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ พ.ศ. 2560 393
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 4 ปี 2560 380
ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 404
ผลสำรวจการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2559 406
ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากการจัดขบวนรถไฟพิเศษเที่ยวเขื่อนป่าสักฯ 288

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181