โครงการสำรวจ/สำมะโน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 105
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2564 57
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2564 50
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2563 54
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2563 109
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2563 140
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2563 151
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2563 345
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2563 429
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2563 539
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2563 589
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน New 568
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2563 616
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2563 676
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2563 807
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2562 1066
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2562 1261
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2562 793
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2562 800
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2562 826
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2562 1004
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2562 1031
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2562 1034
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2562 1062
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2561 1018
การออกสำรวจของเจ้าหน้าที่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 1073
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2561 1046
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561/2562 1745
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2561 1249

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181