โครงการสำรวจ/สำมะโน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2564 27
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2564 28
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2563 35
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2563 76
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2563 96
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2563 100
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2563 262
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2563 344
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2563 461
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2563 512
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน New 491
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2563 537
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2563 605
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2563 721
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2562 944
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2562 1130
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2562 728
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2562 725
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2562 750
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2562 931
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2562 966
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2562 964
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2562 978
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2561 937
การออกสำรวจของเจ้าหน้าที่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 994
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2561 965
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561/2562 1640
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2561 1157

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181