โครงการสำรวจ/สำมะโน

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2564 8
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2563 18
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2563 55
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2563 69
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2563 67
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2563 209
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนกรกฎาคม 2563 292
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2563 410
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนพฤษภาคม 2563 463
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ/สำมะโน New 439
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2563 481
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2563 487
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2563 559
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2563 663
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2562 864
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2562 1040
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2562 685
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนกันยายน 2562 673
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนสิงหาคม 2562 696
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนเมษายน 2562 889
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนมีนาคม 2562 923
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนกุมภาพันธ์ 2562 916
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนมกราคม 2562 931
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2561 888
การออกสำรวจของเจ้าหน้าที่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 944
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนพฤศจิกายน 2561 912
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561/2562 1571
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจเดือนตุลาคม 2561 1101

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181