แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
จุดติดตั้ง ICT ชุมชน เขียนโดย admin 93

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181