แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสถิติจังหวัดลพบุรี 2560 เขียนโดย admin 43
รายงานสถิติจังหวัดลพบุรี 2559 เขียนโดย admin 26

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181