แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลพบุรี (ไตรมาส 2 พ.ศ. 2563) 59
สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563 78
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562 154
สรุปผลที่สำคัญ สถานการณ์หนี้นอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562 197
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563 220
สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562 193
สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลพบุรี (ไตรมาส 1 พ.ศ. 2563) 200
สรุปผลที่สำคัญ การย้ายถิ่นของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562 193
สรุปผลที่สำคัญ ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลพบุรี (ไตรมาส 4 พ.ศ. 2562) 91
การสำรวจความคิดเห็นของผู้มาเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 153
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลพบุรี (ไตรมาส 3 พ.ศ. 2562) 289
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2561 408
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลพบุรี (ไตรมาส 2 พ.ศ. 2562) 349
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลพบุรี (ไตรมาส 1 พ.ศ. 2562) 276
ผลการประเมินการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 436
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลพบุรี (ไตรมาส 4 พ.ศ. 2561) 313
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดลพบุรี (ไตรมาส 3 พ.ศ. 2561) 692
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 419
สำมะโนอุตสาหกรรม จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 452

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181