แสดง # 
ชื่อ ฮิต
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือนมกราคม 2563 0
รวมพลคนนุ่งโจมแต่งไทยสายย่อ ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง 0
กิจกรรมวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2563 0
กิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2563 0
เดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 4
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือนธันวาคม 2562 15
กิจกรรมช่วงเสด็จฯเลียบพระนคร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 7
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลพบุรี ปี 2562 18
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 ประจำปี 2562 11
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 25
กิจกรรม "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" 2562 28
วันปิยมหาราช ประจำปี 2562 34
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 37
พิธีมอบโล่รางวัลโครงการกำกับการคลังอย่างเข้าใจเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องฯ 41
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือนสิงหาคม 2562 30
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง ปี 2562 38
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 38
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 33
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 26
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 81
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 69
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 72
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 56
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 28 ก.พ. 2562 147
กิจกรรมชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยสายย่อ 157
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 103
เดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 153
พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 117
ประชาสัมพันธ์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 127
No Gift Policy "สสช. งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชัน" 134
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน 318
สถิติจังหวัดลพบุรีประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดลพบุรี 486

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181