แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 7
กิจกรรม "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" 2562 10
วันปิยมหาราช ประจำปี 2562 21
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 24
พิธีมอบโล่รางวัลโครงการกำกับการคลังอย่างเข้าใจเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องฯ 29
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือนสิงหาคม 2562 20
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง ปี 2562 27
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 26
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 25
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 18
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 70
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 59
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 61
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 48
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 28 ก.พ. 2562 133
กิจกรรมชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยสายย่อ 145
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 93
เดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 144
พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 107
ประชาสัมพันธ์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 118
No Gift Policy "สสช. งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชัน" 120
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน 304
สถิติจังหวัดลพบุรีประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดลพบุรี 470

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181