แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ข่าวกิจกรรม "งานเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ของดีสมเด็จพระนารายณ์" 0
ข่าวกิจกรรม "งานเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ของดีสมเด็จพระนารายณ์" 3
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 8
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงประเด็นปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบฐานข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564) 7
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติฯ” 9
ประชุมประจำเดือน สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เดือนมกราคม 2564 4
การประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564 14
สร้างเครือข่ายพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล(อสด.) อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 13
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด 2564" 15
พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 15
พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564 14
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในระดับพื้นที่ 27
ประชุมประจำเดือน มกราคม 2564 24
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 33
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 46
วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 44
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 48
กิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็กพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน 96
กิจกรรมแต่งไทย ใส่บาตร เสริมบุญบารมี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 71
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 78
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ เดือนกรกฏาคม 2563 (อำเภอสระโบสถ์) 80
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 52
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 101
การตรวจราชการของผู้ตรวจการกระทรวงดิจิทัลฯ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 82
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 93
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 88
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 138
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563 180
พิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 156
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 191
แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี 158
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 165
พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2563 174
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 27 ม.ค. 2563 155
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือนมกราคม 2563 193
รวมพลคนนุ่งโจมแต่งไทยสายย่อ ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง 172
กิจกรรมวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2563 171
กิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2563 178
เดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 174
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือนธันวาคม 2562 185
กิจกรรมช่วงเสด็จฯเลียบพระนคร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 160
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลพบุรี ปี 2562 185
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 ประจำปี 2562 178
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 182
กิจกรรม "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" 2562 231
วันปิยมหาราช ประจำปี 2562 202
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 218
พิธีมอบโล่รางวัลโครงการกำกับการคลังอย่างเข้าใจเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องฯ 216
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือนสิงหาคม 2562 194
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง ปี 2562 206
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 212
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 200
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 180
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 254
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 237
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 242
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 207
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 28 ก.พ. 2562 328
กิจกรรมชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยสายย่อ 344
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 277
เดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 328
พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 278
ประชาสัมพันธ์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 293
No Gift Policy "สสช. งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชัน" 316
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน 512
สถิติจังหวัดลพบุรีประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดลพบุรี 738

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181