แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 3
พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 2
ประชาสัมพันธ์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 11
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 27 ธ.ค. 2561 เขียนโดย admin 14
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี เขียนโดย admin 12
งานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 19 เขียนโดย admin 15
No Gift Policy "สสช. งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชัน" เขียนโดย admin 9
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 15 ธ.ค. 2561 เขียนโดย admin 16
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย admin 20
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เขียนโดย admin 11
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เขียนโดย admin 14
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน เขียนโดย admin 158
สถิติจังหวัดลพบุรีประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดลพบุรี เขียนโดย admin 295

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181