แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 28 ก.พ. 2562 9
กิจกรรมชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยสายย่อ 35
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 20
เดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 35
พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 24
ประชาสัมพันธ์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 36
No Gift Policy "สสช. งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชัน" 32
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน 185
สถิติจังหวัดลพบุรีประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดลพบุรี 326

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181