แสดง # 
ชื่อ ฮิต
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี 13
วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 19
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 23
กิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารให้กับเด็กพิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน 56
กิจกรรมแต่งไทย ใส่บาตร เสริมบุญบารมี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 55
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 60
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ เดือนกรกฏาคม 2563 (อำเภอสระโบสถ์) 59
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 32
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 77
การตรวจราชการของผู้ตรวจการกระทรวงดิจิทัลฯ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 66
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 75
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 72
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 118
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563 157
พิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 135
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 175
แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี 140
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 149
พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2563 153
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 27 ม.ค. 2563 134
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือนมกราคม 2563 163
รวมพลคนนุ่งโจมแต่งไทยสายย่อ ชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง 152
กิจกรรมวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2563 151
กิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2563 159
เดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 153
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือนธันวาคม 2562 166
กิจกรรมช่วงเสด็จฯเลียบพระนคร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 143
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลพบุรี ปี 2562 164
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 ประจำปี 2562 161
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ เดือนพฤศจิกายน 2562 160
กิจกรรม "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" 2562 204
วันปิยมหาราช ประจำปี 2562 181
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 197
พิธีมอบโล่รางวัลโครงการกำกับการคลังอย่างเข้าใจเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องฯ 190
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เดือนสิงหาคม 2562 178
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง ปี 2562 185
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 192
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 178
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 163
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 235
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 219
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 220
อบรมโครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 192
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 28 ก.พ. 2562 306
กิจกรรมชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยสายย่อ 324
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 257
เดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 308
พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 261
ประชาสัมพันธ์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 270
No Gift Policy "สสช. งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชัน" 295
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน 490
สถิติจังหวัดลพบุรีประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดลพบุรี 702

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181