แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 28 ก.พ. 2562 7
กิจกรรมชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยสายย่อ 33
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 17
เดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 32
พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 22
ประชาสัมพันธ์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 33
No Gift Policy "สสช. งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชัน" 28
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน 183
สถิติจังหวัดลพบุรีประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดลพบุรี 319

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181