แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 3
พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 2
ประชาสัมพันธ์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 10
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 27 ธ.ค. 2561 เขียนโดย admin 13
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี เขียนโดย admin 12
งานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ 19 เขียนโดย admin 14
No Gift Policy "สสช. งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชัน" เขียนโดย admin 9
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 15 ธ.ค. 2561 เขียนโดย admin 15
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เขียนโดย admin 18
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เขียนโดย admin 10

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181