• ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

  ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

 • ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

  ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จัง

 • สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี

  สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี

 • ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562

  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผ

 • ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2562

  ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2562

ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562


คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี

สถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรีผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562


คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2562

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2562


คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่

Previous
Next


...


..........................................................><br _mce_bogus=
สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181