ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดลพบุรี ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดลพบุรี ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา

รายงานสถิติจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

รายงานสถิติจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

Infographic สรุปสถานการณ์จังหวัดลพบุรี

Infographic สรุปสถานการณ์จังหวัดลพบุรี

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2563

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2563

ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563
 • ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดลพบุรี ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา

  ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดลพบุรี ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา

 • รายงานสถิติจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

  รายงานสถิติจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

 • การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

  การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

 • Infographic สรุปสถานการณ์จังหวัดลพบุรี

  Infographic สรุปสถานการณ์จังหวัดลพบุรี

 • ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2563

  ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2563

 • ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

  ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

Previous
Next
..........................................................
><br _mce_bogus=

สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181