การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

พวกเรามาดี..ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรที่กำลังทำหน้าที่ป้องกัน “COVID-19”

พวกเรามาดี..ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรที่กำลังทำหน้าที่ป้องกัน “COVID-19”

Infographic สรุปสถานการณ์จังหวัดลพบุรี

Infographic สรุปสถานการณ์จังหวัดลพบุรี

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2563

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2563

ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

สถานการณ์ความยากจน จังหวัดลพบุรี

สถานการณ์ความยากจน จังหวัดลพบุรี
 • การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

  การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

 • พวกเรามาดี..ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรที่กำลังทำหน้าที่ป้องกัน “COVID-19”

  พวกเรามาดี..ร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรที่กำลังทำหน้าที่ป้องกัน “COVID-19”

 • Infographic สรุปสถานการณ์จังหวัดลพบุรี

  Infographic สรุปสถานการณ์จังหวัดลพบุรี

 • ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2563

  ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 2) พ.ศ. 2563

 • ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

  ผลสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2563

 • สถานการณ์ความยากจน จังหวัดลพบุรี

  สถานการณ์ความยากจน จังหวัดลพบุรี

Previous
Next
..........................................................
><br _mce_bogus=
สถานที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 3  
ถนนนารายณ์มหาราช อ. เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 036 770130 โทรสาร. 036 770138
Hotline. 19182 , 19181